Banner

อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน

สั่งซื้อสินค้า

5.05
*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 24/10/2020 เวลา 12:21 น.

เติมเงิน / โอนเงิน

4.95
*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 24/10/2020 เวลา 12:21 น.

ฝากจ่าย

4.95
*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 24/10/2020 เวลา 12:21 น.

อัตราค่าบริการ

นำเข้าสินค้าทางรถ

อัตราค่านำเข้าคิดตามน้ำหนัก (kg)
ประเภทสินค้า น้อยกว่า 200 kg มากกว่า 200 kg มากกว่า 800 kg
ทั่วไป 45 40 ติดต่อทีมงาน
มอก. 55 50 ติดต่อทีมงาน
อัตราค่านำเข้าคิดตามปริมาตร (CBM)
ประเภทสินค้า น้อยกว่า 1 CBM มากกว่า 1 CBM มากกว่า 5 CBM
ทั่วไป 7,500 7,000 ติดต่อทีมงาน
มอก. 8,500 8,000 ติดต่อทีมงาน

นำเข้าสินค้าทางเรือ

อัตราค่านำเข้าคิดตามน้ำหนัก (kg)
ประเภทสินค้า น้อยกว่า 200 kg มากกว่า 200 kg มากกว่า 800 kg
ทั่วไป 30 27 ติดต่อทีมงาน
มอก. 40 37 ติดต่อทีมงาน
อัตราค่านำเข้าคิดตามปริมาตร (CBM)
ประเภทสินค้า น้อยกว่า 1 CBM มากกว่า 1 CBM มากกว่า 5 CBM
ทั่วไป 4,500 4,300 ติดต่อทีมงาน
มอก. 6,000 5,700 ติดต่อทีมงาน

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

อัตราค่าธรรมเนียม (ค่าแพ๊ค ค่าน้ำมันรถ)
0.01 - 1.00 (kg) 20 ฿
1.01 - 10.00 (kg) 30 ฿
10.01 - 20.00 (kg) 50 ฿
20.01 - 30.00 (kg) 80 ฿
30.01 - 40.00 (kg) 90 ฿
มากกว่า 40.01 (kg) 100 ฿
**ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ เทศกาล อุบัติเหตุ เป็นต้น**

วิธีคิดค่าตีลัง

ตีลังไม้จะเริ่มต้นที่ 50 หยวน ต่อ ลัง
0.01 - 0.1 คิว 50 หยวน
0.11 - 0.2 คิว 70 หยวน
0.21 - 0.3 คิว 90 หยวน
*ทุกๆ +0.1 คิว จะเพิ่มค่าตีลังไม้ 20 หยวน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการนำเข้า
สำนักงานไทย
V-Space Cargo
58/3 ม.2 ต.บางพูน, อ.เมือง, Pathum Thani 12000
082-997-86-48
โกดังจีน
收货地址:广东省广州市白云区机场路兵房街261号七四三一兵工厂66号仓 邮编510440(进大门直走到底右拐直走)VSP-(รหัสสมาชิก)
联系电话:020-62837119 , 13570353431